19 Ιουλίου 2011 – 1ο App Camp

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας ενημερώνει για την ακόλουθη εκδήλωση:

1ο App Camp

Η άνοδος της χρήσης των “έξυπνων” κινητών τηλεφώνων (smartphones) έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (mobile applications), δημιουργώντας μία παγκόσμια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κινητά τηλέφωνα εξελίσσονται στο πιο υποσχόμενο μέσο επικοινωνίας και η αγορά αναζητά τρόπους να προσεγγίσει τους χρήστες τους που συνεχώς πολλαπλασιάζονται.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 32 εταιρείες που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες και δημιουργούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Οι εταιρείες αυτές παράγουν πάνω από 400 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών ετησίως, απασχολούν πάνω από 4.000 άτομα, κυρίως στην Ελλάδα, και τουλάχιστον το 80% της δραστηριότητάς τους είναι εξαγωγές. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα ευνοϊκό για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

Στόχος του 1ου App Camp είναι να βοηθήσει νέες ομάδες, υπό σύσταση ή υφιστάμενες μικρές εταιρείες και επιχειρηματικές ιδέες να βγουν στο προσκήνιο, να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.appcamp.gr

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 27/6/2011.

Συνημμένα Αρχεία:

17 Ιουλίου 2011 – Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 για το 2011-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, βάσει του Π.Δ. 407/80, και με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η σχετική πίστωση:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μαθηματική Ανάλυση Ι Χειμερινό (1ο)
2. Θεωρία Πιθανοτήτων Χειμερινό (1ο)
3. Γραμμική Άλγεβρα Χειμερινό (1ο)
4. Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας Χειμερινό (5ο)
5. Δομές Δεδομένων Χειμερινό (3ο)
6. Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό (5ο)
7. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Εαρινό (2ο)
8. Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό (2ο)
9. Στατιστική Εαρινό (2ο)
10. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό (8ο)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, μέχρι 17-07-2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και Διδακτορικού Διπλώματος (για αλλοδαπό Ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών.
  5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς

Τηλ: 210.4142752, 210.4142773.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

27 Ιουνίου 2011 – Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2011

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή στον 6ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2011.   Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142192.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα