Διοικητική Δομή

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στη Συνέλευση μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (έως 31/8/2022):
Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης.
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Φιλιππάκης.

Επιτροπές

Στο Τμήμα έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή ΤμήματοςΠρόεδρος Επιτροπής
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»
Δημοσθένης Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ηλεκτρονική Μάθηση»
Συμεών Ρετάλης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»
Αθανάσιος Κανάτας, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
Χρήστος Ξενάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»
Γεώργιος Ευθύμογλου, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Ιωάννης Μανιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ECTSΑθανάσιος Κανάτας, Καθηγητής
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και ΠροβολήςΑνδριάνα Πρέντζα, Καθηγήτρια
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)Γεώργιος Βούρος, Καθηγητής
Επιτροπή Επιστημονικών ΣχέσεωνΑπόστολος Μηλιώνης – Υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS, Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιτροπή Κατατάξεων ΤμήματοςΚωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής