Διοικητική Δομή

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στη Συνέλευση μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (έως 31/8/2024):
Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Ευθύμογλου.
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Μιχαήλ Φιλιππάκης.

Επιτροπές

Στο Τμήμα έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή ΤμήματοςΠρόεδρος Επιτροπής
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»
Μιχαήλ Φιλιππάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ηλεκτρονική Μάθηση»
Δημήτριος Σάμψων, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»
Γεώργιος Ευθύμογλου, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
«Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Ιωάννης Μανιάτης, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Επιτροπή Υποδομών ΤμήματοςΣτέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής
Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υποδομών ΤμήματοςΧρήστος Ξενάκης, Καθηγητής
Επιτροπή Έρευνας και ΚαινοτομίαςΔημήτριος Σάμψων, Καθηγητής
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής – ΑποφοίτωνΦωτεινή Παρασκευά, Καθηγήτρια
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)Αγγελική Αλεξίου, Καθηγήτρια
Επιτροπή Κατατάξεων ΤμήματοςΓεώργιος Ευθύμογλου, Καθηγητής
Επιτροπή ΣπουδώνΓεώργιος Ευθύμογλου, Καθηγητής (Πρόεδρος)
Αθανάσιος Κανάτας, Καθηγητής (Συντονιστής ECTS)
Νικήτας – Μαρίνος Σγούρος, Καθηγητής (Υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS)
Άγγελος Ρούσκας, Καθηγητής (Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης)
Ορέστης Τελέλης, Επίκουρος Καθηγητής (Υπεύθυνος Οδηγού Σπουδών Τμήματος)
Επιτροπή Κανονισμού Διδακτορικών ΣπουδώνΜιχαήλ Φιλιππάκης, Καθηγητής