24 Ιουλίου 2015 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 2μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2015 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142751.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Γ. Ευθύμογλου

Συνημμένα Έντυπα:

 

20 Ιουλίου 2015 – Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 2ου κύκλου (μεταπτυχιακές) & 3ου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2014-15 από τα έσοδα του κληρ/τος “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

20 Ιουλίου 2015 – Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 2ου κύκλου (μεταπτυχιακές) & 3ου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2014-15 από τα έσοδα του κληρ/τος “ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ”, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

17 Ιουλίου 2015 – Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου από εδώ.
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος “Διαχείριση Καινοτομίας” Αρχείο
2. Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος “Aλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα” Αρχείο
3. Ανακοίνωση αλλαγής εξετάσεων λόγω εκλογών Αρχείο