Παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων έως τις 02/11/2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

Εγγραφή-Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (12/10/2020 έως 26/10/2020)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :
α) Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και
επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.
β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 είναι διαθέσιμο εδώ.

Συνημμένo Έντυπo:

ΠΡΟΣΟΧΗ: (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 20/10/2020) Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/17… (Ακαδ. Έτος 2020-21) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο
MONO για το μητρώο Ε/17… (Ακαδ. Έτος 2020-21) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου: Ε/17…(7ο εξάμηνο), Ε/16… & Ε/15… (οι οποίοι δεν δήλωσαν τα προηγούμενα έτη) να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης.

Στη συνέχεια, και αποκλειστικά εντός της προθεσμίας 20 έως και 26 Οκτωβρίου, θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο http://students.unipi.gr/ και τα μαθήματα της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που επέλεξαν. 

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Επισημαίνεται ότι φέτος, δεν θα δοθεί παράταση της χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων, διότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄3707) έχει οριστεί η 26η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης μαθημάτων.

Κατά συνέπεια οι γραμματείες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα δεχτούν αιτήματα για υποβολή δήλωσης μαθημάτων.