Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ή Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ:

Πορεία Αποφοίτων 2017 – 2019

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τους αποφοίτους του Τμήματος να ανταποκριθούν στην καθιερωμένη Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρίσκεται στο ακόλουθο link https://www.surveymonkey.com/r/5ZBXFSY

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στόχος της είναι η συλλογή στοιχείων που θα ενισχύσουν:  (α) τη διαμόρφωση αξιόπιστων συμπερασμάτων αναφορικά με το βαθμό και την ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου, την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού των αποφοίτων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς και κλάδους, (β) την απόκτηση καλύτερης εικόνας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετάβασης και των προβλημάτων επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων, (γ) την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενημέρωσης και στήριξης των φοιτητών από παλαιότερους αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας, (δ) τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο με απόλυτη σοβαρότητα και εχεμύθεια. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και δε θα υπάρξει καμία ταυτοποίηση ατόμων και στοιχείων, σε οποιαδήποτε συμπεράσματα προκύψουν από την έρευνα αυτή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χρήστο Μακριωνίτη, Informatics Engineer MSc IT, Career Office University of Piraeus Τηλ:210-4142532, Email: cmak(-at-)unipi(-dot-)gr

Ίδρυση Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τεχνητή Νοημοσύνη», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα οργανώσει και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence). 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. και αιτήσεις υποψηφιότητας θα βρείτε εδώ:

http://msc-ai.iit.demokritos.gr

Δείτε το σχετικό έντυπο: