Προκήρυξη Αριστείο Μποδοσάκη 2024

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να τιμήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα διακεκριμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο https://rb.gy/5kbev).

Για το έτος 2024, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει δύο (2) Αριστεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

1. Θετικές Επιστήμες: Φυσική, Αστρονομία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Μαθηματικά, Θεωρητικές Επιστήμες Πληροφορικής

2. Ιατροβιολογικές Επιστήμες

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο Έλληνα/σε μία Ελληνίδα επιστήμονα (κατά την ιθαγένεια ή το γένος). Επιλέξιμοι υποψήφιοι του Αριστείου Μποδοσάκη, βάσει του κανονισμού, είναι οι υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, ή ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Έλληνας πολίτης. Πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τον προτείνοντα (nominator) μίας σύντομης αίτησης και την υποβολή της επιστολής (nomination letter) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του επιστημονικού πεδίου του υποψήφιου, περιγράφοντας τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματά του, σε σχέση με το πεδίο της υποψηφιότητάς του και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.3244, e-mail: excellenceaward@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  30η Σεπτεμβρίου 2023.

Συνημμένο Έντυπο:

Ανακοίνωση για τη σίτιση φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (προηγούμενων ετών)

Αιτήσεις από 24 Αυγούστου 2023 έως 28 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Καθηγητή (αντί για τις αίθουσες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής):

1. Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές ΨΣ-810,

2. ΨΣ-730-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

3. ΨΣ-735-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Από τη Γραμματεία