Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της κας Μαυρογιώργου

Την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 18.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας. Αργυρώ Μαυρογιώργου, με τίτλο «Σταδιακή Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων με εφαρμογή στη Διαχείριση και τον Έλεγχο Cyber Physical Συστημάτων Υγείας» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Κιούρτη

Την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Αθανάσιου Κιούρτη, με τίτλο «Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Δεδομένων με εφαρμογή σε Ετερογενείς Υποδομές και Εφαρμογές Υγείας» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Προϋποθέσεις απόκτησης «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Ικανότητας» στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προϋποθέσεις απόκτησης «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Ικανότητας» στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική)