Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Αλλαγή εξέτασης για το μάθημα «Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων» (ΨΣ-704)

Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων “ΨΣ-530-Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” & “ΨΣ-513-Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα”

Αναβολή Εξετάσεων λόγω Απεργίας ΜΜΜ 21-9-2023

Προκήρυξη υποτροφίας από τα έσοδα κληροδοτήματος «Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Παράταση για την υποβολή ιδεών έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 για τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Προγράμματος Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ανακοινώνεται ότι ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας θα δέχεται υποβολή ιδεών έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2023.