Ημέρες σταδιοδρομίας 2010

ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2010

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει «Ημέρες Σταδιοδρομίας». Η εκδήλωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Προπτυχιακών και φοιτητές και απόφοιτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010. Το ΠΜΣ διαρκεί 3 εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» στις εξής κατευθύνσεις: (α) Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και (β) Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 14:00 – 18:00) ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή που να φέρει εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, τηλέφωνο 210 4142773 (ώρες επικοινωνίας 14:00 – 18:00) και e-mail ds_temsec@unipi.gr. Τα έντυπα διατίθενται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://temsec.ds.unipi.gr/.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Π. Δεμέστιχας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» στις εξής κατευθύνσεις: (α) Ηλεκτρονική Μάθηση, (β) Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, και (γ) Δικτυοκεντρικά Συστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 14:00 – 18:00) ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή που να φέρει εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, τηλέφωνο 210 4142773 (ώρες επικοινωνίας 14:00 – 18:00) και e-mail ds_dsserv@unipi.gr. Τα έντυπα διατίθενται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.ds.unipi.gr/.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θερινό σχολείο ασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι το θερινό σχολείο Intensive Programme on Information & Communication Systems Security (IPICS) θα διεξαχθεί φέτος την περίοδο 19.07.2010-30.07.2010 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σάμο. Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο υπάρχουν στη σελίδα http://www.icsd.aegean.gr/ipics2010/.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σχολείο (θα επιλεγούν μέχρι 3) καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στον κ. Λαμπρινουδάκη (Ανδρούτσου 150, γραφείο 203) μέχρι 01.05.2010, στο έντυπο που επισυνάπτεται. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής στο IPICS 2010 από εδώ.