Καλώς ήρθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’).

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies) για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος είναι: https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/download/6000/

Διακεκριμένοι Διδάσκοντες - Ειδικοί Προσκεκλημένοι

Στους διδάσκοντες και διδάσκουσες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)» περιλαμβάνονται διακεκριμένοι Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων της χώρας, διδάκτορες Ερευνητές και Ερευνήτριες, καθώς και προβεβλημένα στελέχη του δημόσιου βίου της χώρας, Ανεξάρτητων Αρχών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλες και όλοι με εξαιρετικές σπουδές, και ιδιαίτερη συμβολή στο χώρο της Ενέργειας, των Έξυπνων Πόλεων, της Ψηφιακής Γεωργίας, των Μεταφορών – Logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σημαντικές γνώσεις και ξεχωριστές εμπειρίες από διεθνώς προηγμένα επιστημονικά περιβάλλοντα.