27 Ιουνίου 2011 – Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2011

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή στον 6ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2011.   Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142192.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα