Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση για Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Την πλήρη ανακοίνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-stegastiko-epidoma.html

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας