Καλωσήρθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα», που προσφέρεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2018.

Με έμφαση στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει σε θέματα επεξεργασίας σήματος και σχεδίασης του φυσικού επιπέδου, διαχείρισης πόρων και διαχείρισης και βελτιστοποίησης ασυρμάτων και ενσυρμάτων δικτύων και ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση και αξιολόγηση της επίδοσης προηγμένων τεχνικών και τεχνολογιών που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για τα δίκτυα 5G και το Internet of Things, όπως ΜΙΜΟ, OFDM, Software Defined Networks (SDN), αρχιτεκτονικές που βασίζονται στο cloud, μεταξύ άλλων.

Τα μαθήματα, που θα διεξάγονται απογευματινές ώρες, είναι ιδανικά για απόφοιτους ΑΕΙ / ΑΤΕΙ που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε ερευνητικό και τεχνικό επίπεδο καθώς και για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών με ειδικότητα, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος. Δεκτοί μπορούν να γίνουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus. Επίσης στα πλαίσια συνεργασιών με εταιρίες τηλεπικοινωνιών (κατασκευαστών δικτυακών υποδομών και παρόχων υπηρεσιών) στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας με συνεπιβλέποντα από το χώρο της βιομηχανίας. Τέτοιες συνεργασίες λαμβάνουν χώρα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε ερευνητικές θεματικές περιοχές αιχμής όπως IoT systems development, microservices architectures, C-RAN, SDN/VNF.

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα» για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.ds.unipi.gr/dcomms/submissions/
ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος: κα. Αλεξάνδρα Δρίτσα, τηλ. 210 4142773,
email: adritsa(-at-)unipi(-dot-)gr