Καλωσήρθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018).

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR

Στo Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένο φορέα, ως ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR, καθώς και να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένους ελέγχους συμμόρφωσης επιχειρήσεων – οργανισμών ως προς ISO – 27000.