28 Φεβρουαρίου 2017 – Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Στυλιανού Σέργη

Tη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 στις 12:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου θα γίνει η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Στυλιανού Σέργη με τίτλο “Εκπαιδευτικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Βασισμένα Σε Ψηφιακές Ικανότητες Σχολικών Μονάδων Και Εκπαιδευτικών – ICT Competence-Informed Educational Decision Support Systems For School Organizations And School Teachers”.

H επιβλέπουσα
Φωτεινή Παρασκευά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

28 Φεβρουαρίου 2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

23 Φεβρουαρίου 2017 – Mock Interview Days 2017: Εικονικές Συνεντεύξεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), την περίοδο 1– 31 Μαρτίου 2017. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, που παρευρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» απόφοιτους. Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπούνται και κατόπιν, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρακολουθούν με τους υποψήφιους τα βίντεο, παρέχοντας ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης.

Τα Mock Interviews δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που θα συντελέσει καίρια στην αποτελεσματική διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ανάλογης με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει κάθε φοιτητής και απόφοιτος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://career.unipi.gr/career_cv/mock_interviews.php