30 Σεπτεμβρίου 2013 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-14
Αρχείο
2. Αλλαγή διδάκοντος στο μάθημα “Γλώσσα Προγραμματισμού C”
Αρχείο
3. Υποχρεωτική αλλαγή μαθημάτων 2013-14 Αρχείο
4. Αλλαγή διδασκόντων
Αρχείο

 


Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις ανωτέρω αλλαγές.

20 Σεπτεμβρίου 2013 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 3ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον 3ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν ενασχόληση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων
  2. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  3. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά
  4. Βάσεις Δεδομένων
  5. Ε-learning,
  6. Προγραμματισμός στις πλατφόρμες Moodle-Joomla-Drupal,
  7. Συγγραφή/ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr. Το έντυπο της αίτησης καθώς και το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.  Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που έχουν περατώσει με επιτυχία το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

10 Σεπτεμβρίου 2013 – Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Π. Δεμέστιχας έχει προσυπογράψει την επιστολή: Γιατί η Πληροφορική θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή από εδώ.

3 Σεπτεμβρίου 2013 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 3ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142411.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα: