29 Νοεμβρίου 2011 – Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών προπτυχιακών φοιτητών 5ου εξαμήνου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που όφειλαν και δεν έχουν επιλέξει Kατεύθυνση Σπουδών (από το 5ο εξάμηνο) να περάσουν από τη Γραμματεία (Ζέας 80-82, 2ος όροφος) κατά τις ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.30-14.00) προκειμένου να τους παρασχεθούν σχετικές υποδείξεις.

Από τη Γραμματεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

15 Nοεμβρίου 2011 – Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘEMA : Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3404/05 το ποσοστό κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής.

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, πραγματοποιούνται με βάση το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων.

 1. Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, και πτυχιούχων ανώτερων σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών θα καλύπτουν ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι:  165 x 2% = θέσεις 3 και κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.
 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Σχολών, ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων ήτοι: 165 x 5% = θέσεις 8, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Yποβολή Δικαιολογητικών

 • H αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων από 1-15 Nοεμβρίου 2011 (Διεύθυνση : Ζέας 80-82, 2ος όροφος)

Δικαιολογητικά

 1. Aίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους A.E.I. εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έντυπα:

19 Σεπτεμβρίου 2011 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον 7ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον 7o Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

15 Σεπτεμβρίου 2011 – Διαγωνισμός i-bank της Εθνικής Τράπεζας: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Σχετικά με το 2ο Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία, ανακοινώνεται οτι η Εθνική Τράπεζα παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προτάσεων μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 – 15:00.

12 Σεπτεμβρίου 2011 – Υποβολή αιτήσεων για τον 7ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.  Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142192.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

19 Ιουλίου 2011 – 1ο App Camp

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας ενημερώνει για την ακόλουθη εκδήλωση:

1ο App Camp

Η άνοδος της χρήσης των “έξυπνων” κινητών τηλεφώνων (smartphones) έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (mobile applications), δημιουργώντας μία παγκόσμια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κινητά τηλέφωνα εξελίσσονται στο πιο υποσχόμενο μέσο επικοινωνίας και η αγορά αναζητά τρόπους να προσεγγίσει τους χρήστες τους που συνεχώς πολλαπλασιάζονται.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 32 εταιρείες που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες και δημιουργούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Οι εταιρείες αυτές παράγουν πάνω από 400 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών ετησίως, απασχολούν πάνω από 4.000 άτομα, κυρίως στην Ελλάδα, και τουλάχιστον το 80% της δραστηριότητάς τους είναι εξαγωγές. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα ευνοϊκό για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

Στόχος του 1ου App Camp είναι να βοηθήσει νέες ομάδες, υπό σύσταση ή υφιστάμενες μικρές εταιρείες και επιχειρηματικές ιδέες να βγουν στο προσκήνιο, να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.appcamp.gr

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 27/6/2011.

Συνημμένα Αρχεία:

17 Ιουλίου 2011 – Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 για το 2011-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, βάσει του Π.Δ. 407/80, και με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η σχετική πίστωση:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μαθηματική Ανάλυση Ι Χειμερινό (1ο)
2. Θεωρία Πιθανοτήτων Χειμερινό (1ο)
3. Γραμμική Άλγεβρα Χειμερινό (1ο)
4. Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας Χειμερινό (5ο)
5. Δομές Δεδομένων Χειμερινό (3ο)
6. Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό (5ο)
7. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Εαρινό (2ο)
8. Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό (2ο)
9. Στατιστική Εαρινό (2ο)
10. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό (8ο)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, μέχρι 17-07-2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και Διδακτορικού Διπλώματος (για αλλοδαπό Ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών.
 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς

Τηλ: 210.4142752, 210.4142773.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.