Ορκωμοσίες Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων ΠΠΣ Τμήματος

Ημερομηνία Ορκωμοσίας: 29/01/2024

Ημερομηνία Ορκωμοσίας: 05/05/2023


Ορκωμοσία Αποφοίτων ΠΜΣ Τμήματος

Ημερομηνία Ορκωμοσίας: 18/11/2023


Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα Τμήματος

Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στον Δρ. Martin Dougiamas, Ιδρυτή και CEO του Moodle (Ημερομηνία: 16/09/2022)