22 Σεπτεμβρίου 2016 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για τα μητρώα Ε/14…, Ε/13… και Ε/12… όπως ισχύουν για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016–17 Αρχείο

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-17 Αρχείο
2. Αντικατάσταση μαθήματος 7ου εξαμήνου (με Α.Μ. Ε/13…) Αρχείο
3. Αντικατάσταση μαθήματος 5ου εξαμήνου (με Α.Μ. Ε/14…) Αρχείο
4. Αλλαγή ημέρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Αναγνώριση Προτύπων” Αρχείο
5. Αλλαγή ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση” Αρχείο
6. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του εργαστηρίου του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” Αρχείο
7. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων” Αρχείο
8. Αλλαγή ημέρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας” Αρχείο
9. Αλλαγή ημέρας, ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Θεωρία Υπολογισμού” Αρχείο
10. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Συστήματα Ουρών Αναμονής” Αρχείο