Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80, όπου βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες, τα γραφεία διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και οι αίθουσες διδασκαλίας. Επιπλέον, χρησιμοποιεί κτιριακές εγκαταστάσεις στο κτίριο επί της οδού Δεληγιώργη (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας), στο κτίριο επί της οδού Τσαμαδού 78 και Δεληγιώργη (Αίθουσες Διδασκαλίας), στο κτίριο επί της οδού Καραολή Δημητρίου 40 (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Αίθουσες Διδασκαλίας), στο κτίριο επί της οδού Τσαμαδού 78 (Φοιτητικό Εστιατόριο), στο κτίριο επί της οδού Γ. Λαμπράκη 122 (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς), στο κτίριο επί της οδού Ζέας 80 (Γραμματεία του Τμήματός μας) και στο κτίριο επί της οδού Ανδρούτσου 150 (Γραφεία του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστήρια του Τμήματός μας).

computer_lab

Το Τμήμα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο βρίσκεται στην οδό Ανδρούτσου 150 και στο οποίο λειτουργούν έξι (6) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χωρητικότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων εργασίας για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Τα εργαστήρια του Τμήματος λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες 09:00 – 21:00 και διαθέτουν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό), ο οποίος εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς.