Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2020 – 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων Ιουνίου/Ιουλίου 2021: Δηλώσεις έως 31/05/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της συνημμένης ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Επιστολή Προέδρου Τμήματος):