Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Εξέταση μαθήματος 1ου εξαμήνου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Η εξέταση του μαθήματος 1ου εξαμήνου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την ίδια ημέρα 06/09/2021 και ώρες 16.00 – 17.30 (Τμήμα Α : Α-Λ ) και 19.30 – 21.00 (Τμήμα Β: Μ-Ω) στις ίδιες αίθουσες, όπως αυτές αναγράφονται στο αναρτημένο πρόγραμμα.

Από τη Δ/νση Σπουδών