9 Νοεμβρίου 2012 – Scholarships in Sharda University

Sharda University will offer 20 scholarships to foreign students to attend its 2 week “Cultural Experience Program” between 18/02/2013 and 2/3/2013. The scholarships cover tuition fees, accommodation + meals and excursions to Agra (Taj Mahal, Red Fort) or Jaipur (Royal palaces).

I send you more information about the programme and an application form in the attached file. This information and application form can also be downloaded from our website in http://www.sharda.ac.in/news_details.aspx?mpgid=139&pgid=239&nid=90. The application deadline is Friday 30/11/2012.

Please do not hesitate to contact me in case you need more information about the programme and application procedure.

With Kind Regards
Anna J. Kapinou
Advisor
Collaborations and exchange programs
Sharda University

You can download the attached file from here.

1 Νοεμβρίου 2012 – Διοργάνωση της εκδήλωσης “Starting Up” από το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ)

Το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει την εκδήλωση Starting Up, το μεγαλύτερο Business Simulation που έχει γίνει στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θέλοντας να συνεισφέρει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, που ειδικά σε εποχές σαν αυτή που διανύουμε χρήζει στήριξης, είναι χορηγός σε αυτή την εκδήλωση- μεταξύ πολλών άλλων φορέων όπως το ΕΒΕΑ, το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και πολλοί άλλοι. Η πρώτη φάση θα λάβει χώρα το Σάββατο στις 24 Νοεμβρίου στο ARKTOS Education & Technology Center στον Πειραιά και η δεύτερη φάση στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση.

1 Νοεμβρίου 2012 – Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για το ακαδ. έτος 2012-13.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3404/05 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής.

Οι κατατάξεις  πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων πραγματοποιούνται με βάση το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων.

  • Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, και πτυχιούχων ανώτερων σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών θα καλύπτουν ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι: 227 x 2% = θέσεις 5, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.
  • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Σχολών, ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων ήτοι: 227 x 5% = θέσεις 11, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Yποβολή Δικαιολογητικών

  • H αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων από 1-15 Nοεμβρίου 2012.

(Διεύθυνση : Ζέας 80-82, 2ος όροφος, 18534 Πειραιάς, τηλ. 210414 2086, 2373, 2426, 2235)

Δικαιολογητικά

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (το έντυπο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  2. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό.
  3. Προκειμένου για πτυχιούχους A.E.I. εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα Έντυπα:

1 Νοεμβρίου 2012 – Σεμινάρια για κατασκευή εφαρμογών από τη Microsoft Ελλάς

Η Microsoft Ελλάς διοργανώνει 3ήμερο σεμινάριο και διαγωνισμό για κατασκευή εφαρμογών για Windows 8 tablets, laptops και desktops από τις 9 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να δείτε εδώ: http://bit.ly/athenshackathon2012.