Έναρξη μαθημάτων από απόσταση

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, την Πέμπτη 26/3/2020, με χρήση MS Teams.

Δείτε οδηγίες σύνδεσης εδώ.

Δείτε την Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την Ηλεκτρονική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:   https://www.unipi.gr/teleteaching

Εγγραφή στην πλατφόρμα “Εύδοξος”

Καλούνται οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αρχίσει εντός της τρέχουσας εβδομάδος με χρήση Microsoft Teams, να μεριμνήσουν οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα “Εύδοξος“, στα μαθήματα που έχουν δηλώσει ή προτίθενται να δηλώσουν.

Προαπαιτούμενα για την συμμετοχή σας στα εξ αποστάσεως μαθήματα του ΠΠΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αρχίσει εντός της τρέχουσας εβδομάδος, με χρήση Microsoft Teams, προαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα:

ΒΗΜΑ 1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα  πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση και χρήση του MS Teams, όπως και όλων των δωρεάν υπηρεσιών του Office 365, είναι η ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365