Αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος  από έτος εγγραφής  1999-2000 έως 2006-2007 να απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματος  (Ζέας 80-82, 2ος όροφος), σχετικά με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων που οφείλουν στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών.