Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Συνημμένο Έντυπο:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Οδηγίες σύνδεσης για διδάσκοντες και φοιτητές στο Microsoft Teams (MS Teams)
Ανακοίνωση
2. Προαπαιτούμενα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) (για τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)
Ανακοίνωση
3. Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020”
Ανακοίνωση
4.Απόφαση Συγκλήτου 27 Ιουλίου 2020 σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Ανακοίνωση
5.Ανακοίνωση μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-2020
Αρχείο

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι η προθεσμία για την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 είναι η Κυριακή 23 Αυγούστου 2020, ώρα 23:50. Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σας στις εξετάσεις των μαθημάτων.

Παρατήρηση: Όσα μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των “Ομάδων Χρηστών” του μαθήματος “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020” του Ευδόξου, θα εξεταστούν με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια των εξετάσεων με χρήση ψηφιακών μέσων (για τα μαθήματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που θα υποδείξει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος (για παράδειγμα Microsoft Teams, ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λ.π.) προαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα. Αν έχετε ήδη προβεί στις παρακάτω ενέργειες (για την παρακολούθηση των μαθημάτων από απόσταση) δεν απαιτείται να τις επαναλάβετε.

ΒΗΜΑ 1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα  πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)Ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365

Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα:

  1. Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
  2. Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων εκλογής Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
  3. Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Απόφαση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένο Έντυπο: