21 Οκτωβρίου 2015 – Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

21 Οκτωβρίου 2015 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.