Εξέταση μαθήματος Α΄ εξαμήνου «Θεωρία Πιθανοτήτων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξέταση του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου  «Θεωρία Πιθανοτήτων» που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 και αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρες 13:30-15:30, στις αίθουσες ΠΚ 201, ΠΚ 202, ΠΚ 301 και ΠΚ 401 (Καραολή & Δημητρίου 40).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο Δ΄ κύκλο πρακτικής άσκησης (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον Δ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010 παρατείνεται έως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου «Μαθηματική Ανάλυση Ι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξέταση του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου  «Μαθηματική Ανάλυση Ι» που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010 και αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρες 18:15-20:00, στις αίθουσες 104, 105, 106, 107, 108 και 002.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από εδώ.

Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.  Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στα τηλ. 210.4142192 & 210.4142751.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημένα Έντυπα: