25 Απριλίου 2018 – Διοργάνωση workshop MATES’18 (στο συνέδριο VLDB’18) σχετικά με διαχείριση και ανάλυση χωρο-χρονικών δεδομένων

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Καθ. Γ. Βούρος και Επίκ.Καθ. Χ. Δουλκερίδης διοργανώνουν το δεύτερο διεθνές workshop με τίτλο: «Mobility Analytics for Spatio-temporal and Social Data (MATES)», που θα λάβει χώρα μαζί με το κορυφαίο συνέδριο International Conference on Very Large DataBases (VLDB’18) (http://vldb2018.lncc.br/) στο Ρίο (Βραζιλία), στις 31 Αυγούστου 2018.

Ημερομηνία υποβολής εργασιών: 11 Μαϊου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ai-group.ds.unipi.gr/mates18/.

16 Απριλίου 2018 – Akkademy’s International ICT Graduate Program

Are you passionate about technologies? Are you a fresh UniPi ICT graduate? Want to participate in an on-the job training program in Europe with a very competitive salary?

Join an organization with likeminded people, in an agile environment where you can both learn and contribute to prepare your own future! Check www.theakkademy.com  for more details.

If interested, the School of Information and Communication Technologies of the University of Piraeus  in communication with AKKA Technologies (www.akka-technologies.com ) invite you to send your CV!

Get more info or send your CV now at stampouri@unipi.gr !

#technology #powerful_consulting_skills #exciting_international_career #on-the-job_training #ICT_UniPi

ACICS approved both universities.

On line EssayEssay composing is truly an art that you can develop overtime. Everybody can not be an excellent writer. An excellent nice terminology must certanly be employed while creating. The advice delivered via the essay needs to be precise. Meeting documents let you utilize people as your own sources as opposed to novels. An composition is predominantly referred to as a simple writing that should get the appropriate degree of quality to coordinate with your visitors. Continue reading “ACICS approved both universities.”