3 Μαΐου 2011 – Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόγραμμα Ημερίδας «Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

11 Απριλίου 2011 – 15 Απριλίου 2011 – Ημέρες Σταδιοδρομίας 2011 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σας προσκαλεί στις Ημέρες Σταδιοδρομίας 2011.