20237018-Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Συνημμένο έντυπο:

Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 

Συνημμένος σύνδεσμος:

Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώσεις για τις Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Συνημμένα έγγραφα: