Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης και της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές)

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων: Δηλώσεις έως 15/01/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Επιστολή Προέδρου Τμήματος):