Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ακόλουθες γενικές ερευνητικές περιοχές:

 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογίες Πολυμέσων
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Μάθηση

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αποβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης μέσω της  υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) και μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, και (β) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

Αλφαβητική λίστα υποψηφίων διδακτόρων (ακαδ. έτος 2019-20)

Ενεργοί – Ονοματεπώνυμο ΥΔ

 1. Αγγελογιάννη Άννα
 2. Αλοΐζου Βαλέρια
 3. Αρμενιάκος Χαράλαμπος
 4. Βαβούσης Κωνσταντίνος
 5. Βερώνη Ελένη
 6. Βιδάλης-Σούλας Ιωάννης
 7. Γαλλιάκης Μιχαήλ
 8. Γεωργιοπούλου Ζαφειρούλα
 9. Γλένης Απόστολος
 10. Γουδόσης Αθανάσιος
 11. Δάρρα Ελένη
 12. Δημητρίου Κυριάκος
 13. Δουλούδης Κωνσταντίνος
 14. Δραγώνας Ευάγγελος
 15. Δρίβας Γεώργιος Φράγκος
 16. Δρίτσα Αλεξάνδρα
 17. Θεοδώρου Παρασκευή
 18. Καλλιπολίτης Αθανάσιος
 19. Καραμπά Βασιλική
 20. Καράμπελας Ανδρέας
 21. Καραστάθης Ρένος
 22. Καρβουνάς Δημήτριος
 23. Κατελάρης Λεωνίδας
 24. Κλεφτάκης Σπυρίδων
 25. Κουκουρίκος Αντώνιος
 26. Κουτρουμάνης Νικόλαος
 27. Κουτρουμπούχος Νικόλαος
 28. Κράβαρης Θεοχάρης
 29. Λάλου Σταυρούλα
 30. Λιναρδάτου Σταυρούλα
 31. Μακρή Ελένη-Λασκαρίνα
 32. Μακρίδης Γεώργιος
 33. Μανιάς Γεώργιος
 34. Μάργαρης Αριστοτέλης
 35. Μεζάρη Αντιγόνη
 36. Μιχαλολιάκος Μιχαήλ
 37. Μπαμπάτσικος Μιχαήλ
 38. Μπάστας Αλεβίζος
 39. Μπελικαϊδης Ιωάννης-Πρόδρομος
 40. Μπολγούρας Βάϊος
 41. Μπολουδάκης Μιχαήλ
 42. Μπουντάκας Παναγιώτης
 43. Μυκονιάτη Μαρία
 44. Νικητόπουλος Παναγιώτης
 45. Οικονόμου Ευθύμιος
 46. Παναγιώτου Δήμητρα
 47. Παπασωτηρίου Ευάγγελος
 48. Παρασκευουλάκου Ευτέρπη
 49. Παυλόπουλος Ανδριανός
 50. Πουλόπουλος Δημήτριος
 51. Ράπτης Αναστάσιος
 52. Σιαπέρα Μαρία
 53. Σκιαδάς Πέτρος
 54. Σοφιανίδης Γεώργιος
 55. Στάγιας Ιωάννης
 56. Σταμπέρνας Σωτήριος
 57. Σταύρου Νικόλαος
 58. Στρατιδάκης Γεώργιος
 59. Συμβουλίδης Χρυσόστομος
 60. Τσιγκρής Ανδρέας
 61. Τσιλίγκος Κλεομένης
 62. Φαραώ Αριστείδης
 63. Φίλιος Κωνσταντίνος
 64. Φραγκιαδάκης Ιωάννης
 65. Χασιώτου Σουλτάνα
 66. Χέλμη Μαρία-Νεφέλη

Σε αναστολή – Ονοματεπώνυμο ΥΔ

 1. Μοχαμαντι Φαρνάζ