Εγγραφή/Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  • α) Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.
  • β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο

Συνημμένο Έντυπο:

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωση – Προθεσμία για Δηλώσεις ΜαθημάτωνΑρχείο

Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.

A/AΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝΑΡΧΕΙΑ
1.Αρχικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20 Αρχείο
2.Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας» και «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας»Αρχείο
3.Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα»Αρχείο
4.Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Διαδικτυακός Προγραμματισμός»Αρχείο
5.Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων»Αρχείο
6.Αλλαγή ημέρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας»Αρχείο
7.Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Επικοινωνίες Πολυμέσων»Αρχείο
8.Έναρξη του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» για 26/2/2020Αρχείο
9.Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος «Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης»Αρχείο