“Μοck Interviews” 2021 (Εικονικές Συνεντεύξεις) από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το εαρινό εξάμηνο το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), το οποίο ξεκινά στις 6 Απριλίου 2021 και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 12.00 – 15.00.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS”(Εικονικές Συνεντεύξεις). Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων (soft skills). Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην εκπαίδευση των φοιτητών/ -τριών/ αποφοίτων στην παρουσίαση του εαυτού και την ανάδειξη των δυνατών σημείων τους σε μια συνέντευξη επιλογής. Άλλωστε, στην εποχή της πανδημίας, η επένδυση των νέων στην προετοιμασία τους για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της επαγγελματικής εικόνας και των προσόντων τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τόσο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους όσο και για την προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων από τις επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» φοιτητές/ απόφοιτους. 
 
Η δομή της προτεινόμενης διαδικασίας περιλαμβάνει (α) τη συνέντευξη και κατόπιν, (β) οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρέχουν στους υποψήφιους ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης. Η προτεινόμενη διάρκεια όλης της διαδικασίας είναι περίπου 50 με 60 λεπτά. 

Τα Mock Interviews δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες φοιτητές/ αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που θα συντελέσει καίρια στην αποτελεσματική διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ανάλογης με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει κάθε φοιτητής/ -τρια και απόφοιτος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου https://career.unipi.gr/career_cv/mock_interviews

Ανακοίνωση για τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Συνημμένο Έντυπο:

Μπορείτε επίσης, να δείτε τις προθεσμίες δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 εδώ.

Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Τέλος, μπορέίτε να δείτε τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 εδώ.

Eνημέρωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) πραγματοποιούνται έως την Κυριακή 28/03/2021.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 εδώ.