Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 58/8.4.2009 τεύχος Α’ δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 44/2009 σχετικά με την «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» Continue reading “Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων”