Ορισμός Συμβούλων Σπουδών για πρωοτετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές οτι σύμφωνα με την από 7/10/2019 Συνέλευση του Τμήματος ορίστηκαν Σύμβουλοι Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Τα emails σας έχουν αποσταλλεί από την Γραμματεία στους Σύμβουλους Καθηγητές σας, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

Ημέρες Σταδιοδρομίας 2019 Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει την εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2019» την περίοδο 4 – 8 Νοεμβρίου 2019. Η Εκδήλωση–Θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να φέρει σε επαφή τους Αποφοίτους του Πανεπιστημίου με την Αγορά Εργασίας. Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας, συμμετέχουν πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναζήτηση στελεχιακού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών από το χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μακροχρόνια εμπειρία από την επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης έχει δείξει ότι ως αποτέλεσμα αυτής πραγματοποιείται άμεσα ουσιαστικός αριθμός προσλήψεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο http://career.unipi.gr/career_cv/hmeres_stadiodromias.php