Εγγραφές Πρωτοετών 2020-21

Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Εγκύκλιος Εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Συνημμένα Έντυπα:

Εγγραφές αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. (2020-21)

Συνημμένα Έντυπα: