26 Φεβρουαρίου 2019 – Προκήρυξη θέσεων για μετακίνηση για σπουδές και πρακτική με το πρόγραμμα ERASMUS + για χώρες εντός και εκτός Ε.Ε

Προκήρυξη θέσεων:Kινητικότητα για σπουδές φοιτητών Erasmus + χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Προκήρυξη θέσεων:Kινητικότητα για σπουδές φοιτητών Erasmus + χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

15 Φεβρουαρίου 2019 – Αιτήσεις φοιτητών για κινητικότητα για σπουδές ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ΣΠΟΥΔΕΣ των φοιτητών για το πρόγραμμα “Erasmus +”, Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 είναι από 18/02/2019 έως 09/03/2019.

Στους ενδιαφερόμενους φοιτητές θα διανέμονται από την Γραμματεία τα έντυπα:

  • α) Αίτηση – Δήλωση
  • β) Κατάσταση με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού

*Η κατάσταση με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων.