Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2011 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.  Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142192.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εγγραφής κατατάξεων 2010-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα η οποία ενεκρίθη απο τη Γενική Συνέλευση της 20/01/2010, καλούνται οι κάτωθι , όπως  προσέλθουν  στην Γραμματεία του Τμήματος (Ζέας 80-82 , 2ος όροφος), από Παρασκευή 21/01/2011 έως και  Τρίτη 25/01/2011 κατά τις ώρες 11.30 π.μ έως 13.30 μ.μ, προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι,, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ :

 1. ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 2. ΞΥΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Ι & ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΧΟΛΩΝ :

 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 2. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. ΚΡΥΠΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 4. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
 6. ΜΑΛΙΟ ΕΥΑ
 7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

1. 6 φωτογραφίες

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Διαγραφής αν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή.

Συννημένο Αρχείο:

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου Κύκλου Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παρακαλούμε τους φοιτητές που συμμετείχαν στον 4o Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010) να προσκομίσουν στη Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος, Γραφείο 503, ώρες 09.00-17.00) τα έντυπα της πρακτικής άσκησης (Παρουσιολόγιο, Άξιολόγηση προγράμματος πρακτικής άσκησης από φοιτητές, Έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών, Υπεύθυνη δήλωση, Απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας) που τους είχαν διανεμηθεί κατά την συνάντηση ενημέρωσης πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης ως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.

Για διευκόλυνση των φοιτητών τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 210.4142192 και στο e-mail: eugenia@unipi.gr.

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα: