29 Ιανουαρίου 2014 – Fully-funded studentships available: Autonomous Intelligent Machines and Systems (AIMS) PhD (DPhil) programme

Fully funded studentships available: Autonomous Intelligent Machines and Systems (AIMS) PhD programme

 

For information on how to apply, please visit:
 
 
More information about the programme is available here:
 
 
For more details, to ask questions, or to learn how to apply, please contact the CDT directors at aims-cdt@robots.ox.ac.uk.

23 Ιανουαρίου 2014 – Διοργάνωση σεμιναρίων από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για προετοιμασία φοιτητών και αποφοίτων για εύρεση εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) διοργανώνει σειρά σεμιναρίων τα οποία βοηθούν τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ΠΑ.ΠΕΙ. να προετοιμαστούν καλύτερα για την εύρεση εργασίας. Συγκεκριμένα στα σεμινάρια αυτά διδάσκονται ενότητες όπως:

  • (α) σύνταξη και παρουσίαση βιογραφικού
  • (β) προετοιμασία για συνέντευξη (διαδικασία, σημεία προσοχής, body language, ντύσιμο, εμφάνιση  κλπ)
  • (γ) Stress management
  • (δ) Time management
  • (ε) Leadership

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  όλοι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΠΑ.ΠΕΙ. ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται on-line στο www.career.unipi.gr. Τα σεμινάρια διδάσκονται 2 ώρες ανά εβδομάδα ενώ η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων εξαρτάται από την κάθε θεματική ενότητα.

Επίσης οι φοιτητές και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εξατομικευμένη παροχή συμβουλών από το Γραφείο Διασύνδεσης (π.χ. σε περίπτωση που έχουν κάποια συνέντευξη και επιθυμούν να προετοιμαστούν καλύτερα ή όταν θέλουν να ετοιμάσουν την υποψηφιότητα τους για μία θέση εργασίας).

Τέλος το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με διάφορες εταιρίες διοργανώνει mock interviews για καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών – αποφοίτων για τις συνεντεύξεις. (http://career.unipi.gr, στη σελίδα του στο Facebook (Career Office University of Piraeus) και στο Twitter (Career Office UniPi).

13 Ιανουαρίου 2014 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 4ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2014 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142751.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα: