Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων διεξήχθη στο διάστημα 7-11 Οκτωβρίου 2013.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα θετικά για το τμήμα, καταξιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των συντελεστών του και προσφέρουν ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα του κειμένου της εξωτερικής αξιολόγησης:

“The bottom line of our evaluation is the pleasant and, somewhat surprising, realization that a unit created as recently as 1999 and with a current faculty size of only 22 individuals (with a healthy, but improvable, mix of genders) has created a world-class programme both in teaching and research with impressive accomplishments and success stories across the board of its coverage areas (that include both traditional areas like infrastructure systems, telecommunication networks, etc., as well as innovative application areas like e-learning, health systems, and security). This is not common in the Greek academic environment.”

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης βρίσκεται εδώ.

15 Νοεμβρίου 2013 – CNNMoney Survey for Best Jobs in USA 2013

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέσω του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών έχουν αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με 30 από τις 100 καλύτερες ειδικότητες του μέλλοντος όπως αυτές δημοσιεύτηκαν από το CNNMoney Survey for Best Jobs in USA 2013.

Best Jobs in USA 2013 – CNNMoney/ <http://www.payscale.com> PayScale’s top 100 careers with big growth, great pay and satisfying work

http://money.cnn.com/pf/best-jobs/2013/full_list/index.html

1. Biomedical Engineer

3. Software Architect

7. Software Developer

8. IT Configuration Manger

12. User Interface Engineer

14. Database Administrator

15. Video Game Designer

16. Telecommunications Networks Engineer

22. Application Engineer

30. ERP Consultant

31. Consulting Software Engineer

32. IT Data Scientist

36. Forensic Computer Analyst

38. Computer Security Specialist

42. IT Business Analyst

46. Network Manager

47. Informatics Nurse

53. Computer System Integrator

57. Network Security Manager

58. Data Management Analyst

60. Software Development Manager

65. IT Training Specialist

68. Employee Trainer

69. Database Manager

73. Technical Support Engineer

76. Instructional Designer

77. Business Intelligence Manager

78. Software Quality Assurance Manager

91. Public Health Educator

93. Education Program Manager