Δελτίο Τύπου: Στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης το περιοδικό Educational Technology & Society (ET&S) που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιούλιου 2017

Το περιοδικό Educational Technology & Society (ET&S) που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και στο οποίο ο καθηγητής Δ. Σάμψων είναι Editor-in-Chief από το 2003 κατέχει σήμερα την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των Scholar Google Top Publications in Educational Technology

https://goo.gl/0uCaz9

Δελτίο Τύπου: Η Ελλάδα 14η στο κόσμο στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή e-Learning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιούλιου 2017

Η Ελλάδα 14η στο κόσμο στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή eLearning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση στο κόσμο (και 6η στην Ευρωπαϊκή Ένωση) στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή eLearning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank για την περίοδο 1996-2016. Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το σύνολο των ετεροαναφορών, σταθμισμένων με την φήμη των περιοδικών που δημοσιεύονται, σε σχέση με το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται από μια χώρα, με βάση δεδομένα από το Scopus.  Η Ελλάδα κατέχει την 27η θέση γενικά, την 23η στο επιστημονικό πεδίο Computer Science και την 28η στο επιστημονικό πεδίο Education.

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3399&area=3300

20 Ιουλίου 2017 – Δελτίο Τύπου: Βράβευση σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιούλιου 2017

Βράβευση σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society

Το εξαιρετικό επίπεδο των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society, του μεγαλύτερου διεθνούς επιστημονικού οργανισμού στο πεδίο της Πληροφορικής.

Ο Δρ Στυλιανός Σέργης, διδάκτορας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Ιούλιος 2017) και ο καθηγητής Δημήτριος Σάμψων, έλαβαν το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο του ΙΕΕΕ Computer Society, 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT17), που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου, για την εργασία “Enhancing student digital skills: Adopting an ecosystemic school analytics approach“. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ερευνητική τους εργασία βαθμολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα σε περίπου 300 υποβληθείσες εργασίες, από τους κριτές του σημαντικότερου διεθνούς συνεδρίου του ΙΕΕΕ Computer Society στο πεδίο των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών. Είχαν λάβει το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας για την εργασία τους «Towards a Teaching Analytics Tool for supporting reflective educational (re)design in Inquiry-based STEM Education» και στο 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT16), που είχε πραγματοποιηθεί στο Austin, Texas, USA τον Ιούλιο 2016.11 Ιουλίου 2017 – Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.