Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ακαδ. έτους 2009-2010

Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:
Continue reading “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ακαδ. έτους 2009-2010”