15 Nοεμβρίου 2011 – Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘEMA : Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3404/05 το ποσοστό κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής.

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, πραγματοποιούνται με βάση το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων.

  1. Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, και πτυχιούχων ανώτερων σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών θα καλύπτουν ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι:  165 x 2% = θέσεις 3 και κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.
  2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Σχολών, ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων ήτοι: 165 x 5% = θέσεις 8, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Yποβολή Δικαιολογητικών

  • H αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων από 1-15 Nοεμβρίου 2011 (Διεύθυνση : Ζέας 80-82, 2ος όροφος)

Δικαιολογητικά

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό
  3. Προκειμένου για πτυχιούχους A.E.I. εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έντυπα: