Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που διαμένουν ήδη στις φοιτητικές εστίες του
Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. ότι πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023
.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν να διαμένουν δωρεάν στις
φοιτητικές εστίες, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να
υποβάλλουν εν νέου αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr
με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από Πέμπτη 25 Αυγούστου
έως Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-foititikes-esties.html

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 που
επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από Πέμπτη 25 Αυγούστου έως Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

.