ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/16… (Ακαδ. Έτος 2019-20) και για όσους φοιτητές με μητρώο Ε/15… δεν υπέβαλαν πέρυσι (Ακαδ. Έτος 2018-19) την αντίστοιχη δήλωση

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ

Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/16… (Ακαδ. Έτος 2019-20) και για όσους φοιτητές με μητρώο Ε/15… δεν υπέβαλαν πέρυσι (Ακαδ. Έτος 2018-19) την αντίστοιχη δήλωση

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου Ε/16… και Ε/15… (όσοι δεν υπέβαλαν πέρυσι (2018-19) την αντίστοιχη δήλωση) να δηλώσουν υποχρεωτικά στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Η δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης θα γίνει αυστηρά στο χρονικό διάστημα 7-13 Οκτωβρίου 2019.

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ:

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ.

Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/16… (Ακαδ. Έτος 2019-20) και για όσους φοιτητές με μητρώο Ε/15… δεν υπέβαλαν πέρυσι (Ακαδ. Έτος 2018-19) την αντίστοιχη δήλωση

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου Ε/16… και Ε/15… (όσοι δεν υπέβαλαν πέρυσι (2018-19) την αντίστοιχη δήλωση) να δηλώσουν υποχρεωτικά στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Παρατείνεται έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης.

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.

Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝΑΡΧΕΙΑ
1Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20Αρχείο
2Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” Αρχείο
3Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων” Αρχείο
4Προσωρινή αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διαλειτουργικότητα Συστημάτων” Αρχείο
5Αναβολή του μαθήματος 5ου εξαμήνου «Ευρυζωνικά Δίκτυα» Αρχείο
6Αναβολή του μαθήματος 7ου εξαμήνου «Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας» Αρχείο
7Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Αρχείο
8Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Αρχείο
9Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» και «Διοίκηση Έργων Πληροφορικής» Αρχείο
10Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας» Αρχείο
11Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων» Αρχείο
12Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” Αρχείο
13Ώρα έναρξης του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” στις 15/10/2019 Αρχείο
14Ώρα έναρξης του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διοίκηση Έργων Πληροφορικής” στις 17/10/2019 Αρχείο
15Ώρα έναρξης του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” στις 22/10/2019 Αρχείο
16Ώρα έναρξης του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διοίκηση Έργων Πληροφορικής” στις 24/10/2019 Αρχείο

Φοιτητικός διαγωνισμός, SAS Hackathon 2019

Σε μια προσπάθεια ενεργειών που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος της χώρας από φυσικά φαινόμενα και έχοντας σαν σύμμαχο την τεχνολογία της στατιστικής και των αναλυτικών μεθόδων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία λογισμικού για αξιοποίηση δεδομένων SAS, αποφάσισε να συνδιοργανώσει έναν φοιτητικό διαγωνισμό, το SAS Hackathon 2019, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί απότην Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Tο αντικείμενο του διαγωνισμού σχετίζεται με την επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση ανοικτών δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το φλέγον ζήτημα των πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί επίκαιρο θέμα στη χώρα μας όλο τον χρόνο.

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν επτά ομάδες φοιτητών τεσσάρων ατόμων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια του οποίου θα κληθούν να επεξεργαστούν, να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν ανοιχτά δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Τέλος θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε μια επιτροπή ειδικών, η οποία θα αποτελείται από καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών και από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Πυροσβεστικού Σώματος και της SAS. Εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από επτά ομάδες οι καθηγητές της επιτροπής θα κάνουν επιλογή με βάση τα βιογραφικά των αιτούντων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση, το πρόγραμμα καθώς επίσης και πρόσβαση στην φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στο επίσημο site: https://www.sas.com/el_gr/events/19/sas-hackathon.html.