Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τo Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί ενδιαφερόμενους πτυχιούχους τµηµάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα πεδία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διδάκτορες συναφών ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε μεταδιδακτορικό  επίπεδο, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ερευνητική δραστηριότητα, που θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη της Επικ. Καθηγήτριας κ. Α. Αλεξίου, αναφέρεται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

 • Προηγμένες τεχνολογίες φυσικού και MAC επιπέδου για ασύρματα δίκτυα 4ης γενιάς
 • Machine-to-machine (Μ2Μ) communications for the Internet of Things: τεχνικές βελτιστοποίησης ασύρματων δικτύων αισθητήρων
 • Εξέλιξη και επέκταση κυψελωτών δικτύων 3ης και 4ης γενιάς με σκοπό την ενσωμάτωση Μ2Μ τεχνολογιών και εφαρμογών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexiou@unipi.gr) τα ακόλουθα:

(1) αντίγραφα τίτλων σπουδών µε αναλυτικές βαθµολογίες, (2) λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, (3) σύντοµο υπόµνηµα στο οποίο θα αναλύουν τα προσόντα τους και θα αιτιολογούν την προτίµησή τους για τη συγκεκριµένη περιοχή έρευνας και (4) ονόµατα δύο τουλάχιστον κριτών, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Τo Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί ενδιαφερόμενους πτυχιούχους τµηµάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα πεδία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και κατόχους συναφών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε διδακτορικό (PhD) επίπεδο, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ερευνητική δραστηριότητα, που θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη της Επικ. Καθηγήτριας κ. Α. Αλεξίου, αναφέρεται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

 • Προηγμένες τεχνολογίες φυσικού και MAC επιπέδου για ασύρματα δίκτυα 4ης γενιάς
 • Machine-to-machine (Μ2Μ) communications for the Internet of Things: τεχνικές βελτιστοποίησης ασύρματων δικτύων αισθητήρων
 • Εξέλιξη και επέκταση κυψελωτών δικτύων 3ης και 4ης γενιάς με σκοπό την ενσωμάτωση Μ2Μ τεχνολογιών και εφαρμογών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexiou@unipi.gr) τα ακόλουθα:

(1) αντίγραφα τίτλων σπουδών µε αναλυτικές βαθµολογίες, (2) λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, (3) σύντοµο υπόµνηµα στο οποίο θα αναλύουν τα προσόντα τους και θα αιτιολογούν την προτίμησή τους για τη συγκεκριµένη περιοχή έρευνας και (4) ονόματα δύο τουλάχιστον κριτών, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Συνάντηση ενημέρωσης φοιτητών Γ΄ Κύκλου πρακτικής άσκησης (Ιούλιο-Αύγουστο 2010)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν αποστείλει αίτηση συμμετοχής στο     Γ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Ιούλιο-Αύγουστο 2010), ότι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 17.00 στο Εργαστήριο 507 (Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης με τον Αναπλ. Καθηγητή Α. Κανάτα.  Η προσέλευση όλων των φοιτητών είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενημερωθούν για την εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα.

Επίσης, παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει ακόμα αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, να την έχουν μαζί τους την ημέρα της συνάντησης.

Ευγενία Τομαρά

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Τηλ. 210.4142192, 210.4142751

e-mail: eugenia@unipi.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο επό εδώ.

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Γ΄ Κύκλου πρακτικής άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2010)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν αποστείλει αίτηση συμμετοχής στον  Γ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Ιούλιο-Αύγουστο 2010), όπως προχωρήσουν σε έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Αναπλ. Καθηγητή κο Α. Κανάτα την ημέρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 στο γραφείο του Αναπλ. Καθηγητή Α. Κανάτα (Ανδρούτσου 150, 3ος όροφος, γραφείο 305) και κάθε φοιτητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ακριβή ώρα που θα πρέπει να προσέλθει.

Η έκδοση της αναλυτικής βαθμολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί  είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος είτε από την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφόρησης φοιτητών του Πανεπιστημίου http://students.unipi.gr.

Ευγενία Τομαρά

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Τηλ. 2104142192, 210.4142751

e-mail: eugenia@uinipi.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Ανακοίνωση για φοιτητές Β΄ Κύκλου πρακτικής άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΤΟ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ 2010)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Β΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2010), όπως προσκομίσουν τα σχετικά με την πρακτική τους άσκηση έντυπα (παρουσιολόγιο, αξιολόγηση προγράμματος από φοιτητές, έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών, υπεύθυνη δήλωση, απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας,), τα οποία παρέλαβαν κατά την ενημερωτική συνάντηση πριν την έναρξη της πρακτικής τους, στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης (Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος, Γραφείο 503) έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.  Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr.   Για απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail: eugenia@unipi.gr και στο τηλ. 210.4142192.

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημένα Έντυπα:

 1. Ανακοίνωση Β’ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης.
 2. Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος πρακτικής άσκησης από φοιτητές.
 3. Έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών.
 4. Υπεύθυνη δήλωση.
 5. Απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας.