Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

Συνημμένο Έντυπο:

Δείτε το είναι το link της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: http://www.nurs.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/prokiry3h-diidrymatikoy-programmatos-metaptyxiakon-spoydon.html

Προγραμματισμός πρόσθετων διαλέξεων (Ενισχυτική Διδασκαλία) στο προπτυχιακό μάθημα «Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο» στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών»

Συνημμένο Έντυπο:

Προγραμματισμός πρόσθετων διαλέξεων (Ενισχυτική Διδασκαλία) στο προπτυχιακό μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών»

Συνημμένο Έντυπο:

Απόφαση Συγκλήτου 27 Μαΐου 2020 και Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Συνημμένα Έντυπα:

Προγραμματισμός πρόσθετων διαλέξεων (Ενισχυτική Διδασκαλία) στο προπτυχιακό μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών»

Συνημμένο Έντυπο: