Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

Συνημμένο Έντυπο:

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 εδώ.

Σημαντικές Οδηγίες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων

α) Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.

β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Υπενθύμιση: την ανακοίνωση για την “Εγγραφή/Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-2021” με τις προθεσμίες δηλώσεων θα τη βρείτε εδώ.

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημ. Έτος 2021-2022 με το Πρόγραμμα ERASMUS + KΑ107, Χωρών Εκτός Ε.Ε.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: 15/3/2021 – 9/4/2021

Συνημμένα Έντυπα:

Προκήρυξη για τη Διεθνή Κινητικότητα του Ομίλου ICM ΚΑ107 για Σπουδές και Πρακτική (Φοιτητές και Προσωπικό)

Συνημμένα Έντυπα: