Σημαντικές Οδηγίες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων

α) Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.

β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Υπενθύμιση: την ανακοίνωση για την “Εγγραφή/Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-2021” με τις προθεσμίες δηλώσεων θα τη βρείτε εδώ.